Koučink pomáhá růst

Toužíte po změně ve svém životě? Rádi byste do do svého života vnesli více harmonie a rovnováhy? Přejete si zlepšit svou psychickou odolnost? Už jste o koučování slyšeli a nevíte, co si pod tím představit?

Koučink je...

 • ČAS PRO VÁS - chvíle, kdy si můžete utřídit myšlenky, získat odstup a nadhled nad svou životní situací
 • PODPORA - nejste na to sami, kouč vás provází nástrahami vašeho života tak, abyste postupně objevovali, že jste mnohem silnější, než jste si kdy dokázali představit
 • VÝZVA - limity a omezení bývají často jenom v naší hlavě, kouč vám pomáhá posouvat hranice vašich možností, překonávat strachy, pochybnosti a nejistoty
 • BEZPEČNÝ PROSTOR - důvěrné prostředí je základem každé koučovací konverzace, profesionální kouč ctí etický kodex a "pravidlo mlčenlivosti", nesoudí, nehodnotí, můžete si tak dovolit sdílet cokoli, co k vám přichází
 • PREVENCE - únavy a vyčerpání i syndromu vyhoření, koučink je jedním ze způsobů, jak se starat o svou mysl a duši a dopřávat jim to, co potřebují pro svou regeneraci a správné fungování

...ze setkání s koučem odcházíte nabití energií a plní chuti do života.


Koučink není...

 • jen ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - mnohem víc je o nalézání cesty k sobě a o nastavování vlastních pravidel života.
 • PORADENSTVÍ - od kouče nečekejte rady a doporučení, jak máte žít svůj život, to víte vždy jen vy sami.
 • TERAPIE - neléčí zranění z minulosti, i když některá z nich můžeme v průběhu koučovacího rozhovoru odhalit a najít cestu k jejich zpracování. Koučink není vhodný pro léčbu psychických nemocí. Je určen pouze pro zdravé lidi jako metoda osobního rozvoje. Neanalyzuje minulost, ale pracuje se současností a budoucím žádaným stavem. Pro řešení  problémů z minulosti, je vhodné obrátit na psychologa či psychoterapeuta.

Jak probíhají setkání

Koučovací setkání mají různou podobu, která záleží na domluvě mezi námi. Mohou probíhat osobně či online, formou telefonického rozhovoru nebo třeba koučovací vycházky.

1) ÚVODNÍ KONZULTACE 

Zpravidla trvá 30min, je nezávazná a bezplatná. 

Probíhá telefonicky či online formou koučovacího rozhovoru. 

Důležité a velmi užitečné je si předem ujasnit téma, které je pro vás aktuální. Poznáte, o čem je koučování, jak probíhá a jaké jsou jeho možnosti. Zároveň si ujasníme, v jaké oblasti se chcete posunout, co je pro vás v životě důležité, na co se chcete zaměřit a co můžeme rozvinout. Zjistíme, zda si budeme navzájem vyhovovat a zda nám dává smysl navazovat dlouhodobější spolupráci.

Pokud zatím nemáte s koučováním žádné zkušenosti, je to dobrá příležitost si vyzkoušet, jaké to je být koučovaný. 


2) TEST OSOBNOSTI

Test osobnosti bývá užitečným vodítkem a ukazatelem dalšího směru.

Není vaší povinností testem projít, je to jedna z možností, kterou máte a můžete využít.

Podíváme se na vaši osobnost z nadhledu a v kontextu vašeho života. Zaměříme se i na jednotlivé oblasti, jako jsou komunikační schopnosti, brzdy výkonu, sebevědomí, hospodaření s energií, pracovní a studijní předpoklady, práce pod tlakem, leadership schopnosti, odolnost vůči stresu a další.


3) PRAVIDELNÉ SCHŮZKY 

Pokud si budeme vzájemně vyhovovat, domluvíme se na pravidelných schůzkách zpravidla po dobu 3-6 měsíců.

Schůzky probíhají obvykle 1x týdně, někdy jednou za dva týdny v závislosti na tématu, akutnosti situace a vašem záměru. Doba trvání jednoho setkání je obvykle 60 min

Vždy vycházíme z toho, co můžete ovlivnit, změnit či upravit ve vašem životě tak, abyste se v něm cítili lépe. 

 • Posílíte své sebevědomí, získáte větší sebedůvěru a odvahu dělat to, co vám dává smysl.
 • Najdete prostor na to, co je pro vás skutečně důležité.
 • Lépe poznáte sebe sama, své silné stránky i vnitřní sabotéry.
 • Odhodíte svá limitující přesvědčení.

...s koučem je cesta k vytyčenému cíli vždy rychlejší. 

Koučink v pohybu

Koučovací vycházky v podhůří Krkonoš a Jestřebích hor.

Je čas vyjít ven... se svými dary. S tím, co vás baví, ať už to jsou myšlenky, slova nebo činy.

Možná si tím vším ale u sebe vůbec nejste jistí. Možná jste zahlcení povinnostmi všedních dní a řešíte stále dokola ty samé starosti. Možná cítíte, že by to chtělo změnu a nevíte kudy do toho...

Právě pro vás jsou tu koučovací vycházky. Koučování v přírodě a s přírodou sebou přináší velkou přidanou hodnotu. Máte cíl, kterého byste rádi dosáhli a hledáte k němu cestu?

Tak neváhejte a udělejte první krok...

Chci objednat úvodní konzultaci