CENÍK SLUŽEB

Ceny platné k 1.4.2024


Individuální koučink

Cena zahrnuje úvodní konzultaci v rozsahu 30 min ZDARMA

Individuální konzultace

 1:1 online či osobně v Trutnově

2 000 Kč

3 měsíční spolupráce - life coaching

úvodní konzultace + 5 koučovacích setkání v rozsahu 60 min + průběžná podpora (krátké telefonáty, zprávy...)

7 500 Kč

Individuální konzultace pro pedagogy

1:1, v rozsahu 60 min (online či osobně v Trutnově). Lze hradit ze šablon OP JAK.

1 250 Kč

Poznámka: V případě dlouhodobé spolupráce je možné cenu rozdělit do několika splátek dle finanční situace klienta.


Testy osobnosti - psychodiagnostika

Cena zahrnuje online test, následnou interpretaci výsledků a zaslání písemných materiálů

Test osobnosti - životní rovnováha

vyhodnocení výsledků a následná interpretace

2 700 Kč

Test osobnosti - profesní orientace a kariérový rozvoj

vyhodnocení výsledků a následná interpretace

3 600 Kč

Test osobnosti pro studenty (např. test studijních předpokladů)

vyhodnocení výsledků a následná interpretace

1 950 Kč