Semináře a workshopy

prožitkové a interaktivní

Psychická odolnost

Získejte více klidu a vyrovnanosti i v náročných situacích. Nenechte se ovládat a zkroťte své sabotéry.

Prožitkově vedené interaktivní workshopy pro prevenci vyhoření a osvojení si technik posilujících stresovou odolnost. Využití technik pozitivní inteligence, koučovacího přístupu a rozvíjení všímavosti. 

Níže uvedená témata na sebe volně navazují. Možno absolvovat jednotlivě nebo jako sérii.

Změna perspektivy

Bezpečné zvládání nepříjemných emocí

Koučovací principy v každodenní praxi. Vliv dechu a 5 smyslů na duševní rovnováhu. Tři dary výzev a další techniky, které změní Váš pohled na svět. 

Sabotéři v naší mysli

Odhalení nefunkčních vzorců chování

Myšlenkové vzorce a přesvědčení ovládající naši mysl. Odhalte své myšlenkové stereotypy a poznejte své silné stránky. Získáte více jistoty i v obtížných situacích. 

Inovace a kreativita

Tvůrčí přístup k životu

Objevte kouzlo inovace, zvídavosti a kreativity. 

Posilujte pozitivní svaly svého mozku a zapojte svého "vnitřního rádce". 

Nový směr

Upevňování funkčních vzorců chování

Hodnoty, vize, strategie - nastavte svůj vnitřní kompas na správný směr. Osvojte si nové principy a najděte svou vlastní cestu k překonání překážek.


Ze semináře si odnášíte...

 • zjistíte, jak se nenechat vytočit i jak se dostat zpět do vnitřního klidu 

 • více jistoty a sebevědomí při zvládání nepříjemných situací

 • posílíte pozitivní svaly svého mozku a objevíte zdroj své energie

 • osvojíte si bleskové relaxační techniky, budete rozvíjet svou všímavost

 • budete vědět, jak předcházet stresu či jiným nepříjemným emocím

 • získáte více rovnováhy a emoční stability

Wellbeing pro váš tým

Pečujte o svou duševní pohodu a předcházejte únavě, abyste měli stále dost energie na vše, po čem toužíte.

Osvojování si technik nenásilné komunikace, moderního time-managementu a hospodaření s energií. Prostor pro vzájemnou inspiraci, podporu komunikace a spolupráce v týmu, sdílení zkušeností v bezpečném a nehodnotícím prostředí.

Níže uvedená témata na sebe volně navazují. Možno absolvovat jednotlivě nebo jako sérii.

Restart energie

Energie a stabilita

Zjistěte, co vám energii dává a co vám ji bere. Objevte své zdroje a najděte cestu zpět sami k sobě. Osvojte si tipy, jak svou energii udržovat po celý den.

Vnitřní motivace

IKIGAI a smysl mé práce

Objevte své PROČ, napojte se na své vize a touhy. Zaměřte se na to, co vám dává smysl. Využívejte své silné stránky a propojujte je v týmové spolupráci. 

Týmová spolupráce

Komunikace, lehkost, kreativita

Principy nenásilné komunikace a koučovací techniky rozvíjející inovativní přístup a kreativní myšlení. Odhalte svá limitující přesvědčení, popište je a osvojte si způsoby, jak je překonat. 

Rozhodnost a vitalita

Dynamika, rozhodnost, aktivita

Podpořte svou intuici a vneste do života více radosti. S odhodláním se pouštějte do nových výzev a dotahujte věci do konce. Stanovte si priority a akční plán, který máte chuť realizovat.


Ze semináře si odnášíte...

 • inspiraci, kterou můžete obratem přenést do života 

 • odpovědi na své otázky, více jistoty a sebevědomí v komunikaci

 • radost a chuť experimentovat

 • budete znát své zdroje energie a vědět, jak s nimi hospodařit

 • objevíte své silné stránky a budete vědět, jak je rozvíjet