Koučink - otázky a odpovědi

17.06.2022

Zde najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky ohledně koučování. Pokud mezi nimi nenacházíte tu svou a zajímá vás víc, neváhejte se ozvat na některý z uvedených kontaktů.

Nemám žádný problém, koučování nepotřebuji.

Koučink zdaleka není jen o řešení problémů. Právě naopak, teprve ve chvíli, kdy máte své "problémy" vyřešené, se můžete zaměřit na skutečné rozvinutí svého potenciálu. Díky tomu můžete objevit nové možnosti a příležitosti, o kterých jste si předtím možná ani nedovolili uvažovat.

Stačí mi jedno koučovací setkání?

Může být, že i jedno koučovací sezení pro vás bude velmi užitečné. Pokud ale chcete dosáhnout trvalejších změn ve vašem životě, je zapotřebí se jim nějakou dobu systematicky věnovat. V takovém případě je kouč vhodným průvodcem na vaší cestě, pomáhá vám neztratit ze zřetele váš cíl a hledat cesty, které k němu povedou. Vhodná doba na realizaci změn trvalého charakteru je obvykle 3-6 měsíců v závislosti na tématu, vaší životní situaci i vašem osobním přístupu.

Je rozdíl v osobní a telefonické konzultaci?

Oboje má své výhody i nevýhody, na výsledky koučování však forma rozhovoru nemá zásadní vliv. V případě telefonické či online konzultace navíc ušetříte čas a náklady spojené s cestováním.

Nepotřebuji kouče, koučuji se sám.

To je úplně v pořádku. Velmi často se však stává, že v sobě máme "slepá místa", která brání našemu rozvoji a skutečnému úspěchu. Sami nejsme schopni zcela opustit zaběhané myšlenkové vzorce. Tato "slepá místa" jsme schopni rozkrýt jen díky druhým lidem a právě kouč nám v tom může výrazně pomoci. Díky tomu, že svá slepá místa odhalíme, pak můžeme objevit nové cesty, inovativní řešení a snáze a rychleji dosahovat svých cílů.

Nechci, aby mi někdo radil, sám nejlépe vím, co mám dělat.

Ano, z toho koučování vychází. Kouč vám nedává žádné rady, pouze vytváří bezpečné prostředí a pomocí otázek a dalších koučovacích technik, vás vede k lepšímu poznání sebe sama. Koučink je forma vedeného rozhovoru. Díky tomu můžete objevovat nové cesty, přístupy, souvislosti a jiné úhly pohledu. Konečné řešení či finální rozhodnutí je vždy na vás.

Koučování je pro mě moc drahé, nemůžu si to dovolit...

Na první pohled se to tak může zdát. I v koučování však velmi záleží na vaší motivaci a na tom, jak moc svůj život chcete proměnit. Pokud o to opravdu stojíte, je možné se i v rámci nastavených cen domluvit na individuálním řešení, třeba tím že zkrátíme dobu konzultace nebo se domluvíme na menším počtu koučovacích setkání anebo najdeme ještě jiné řešení. Koučink je přece o inovacích a kreativitě.

Je také dobré si uvědomit, že ceny za koučovací sezení vychází z hodnoty, kterou koučink do vašeho života přináší. Velmi pravděpodobně váš život po koučování už nebude jako předtím, váš posun vpřed může být velmi výrazný a cena je tedy jen zlomkem hodnoty, kterou díky koučinku získáte.