Koučink pomáhá růst

Koučink přináší...

Bezpečný prostor

Kouč pro vás vytváří prostředí plné důvěry, kde dochází k uvědoměním, která vás posouvají na vaší cestě vpřed. Společně se zaměříme na přítomnost a budoucnost v oblasti, kterou chcete rozvíjet. Vytoužené změny díky tomu probíhají rychleji a plynuleji. Během koučování nečekejte žádné rady ani osvědčené návody, získáte něco mnohem účinnějšího. 

Respekt k jedinečnosti

Jen vy sami víte, jaká cesta je pro vás nejlepší. Vždy máte k dispozici všechny zdroje potřebné k tomu, abyste došli k cíli, který jste si vytyčili. Zároveň jste vždy plně schopni své stávající i nově objevené zdroje využít ve svůj prospěch a rozvinout svůj potenciál. Váš úspěch závisí na vaší zodpovědnosti a osobním přístupu.


Jak probíhají setkání se mnou

Koučovací setkání mají různou podobu, která záleží na domluvě mezi námi - mohou probíhat formou osobního setkání, telefonického rozhovoru nebo online.

1) ÚVODNÍ KONZULTACE 

Zpravidla trvá 30min, probíhá telefonicky či online formou koučovacího rozhovoru.

Poznáte, o čem je koučování, jak probíhá a jaké jsou jeho možnosti. Zároveň si ujasníme, v jaké oblasti se chcete posunout, co je pro vás v životě důležité, na co se chcete zaměřit a co můžeme rozvinout. Díky této nezávazné konzultaci zjistíme, zda si budeme navzájem vyhovovat a zda nám dává smysl navazovat dlouhodobější spolupráci.

Pokud zatím nemáte s koučováním žádné zkušenosti, je to dobrá příležitost si vyzkoušet, jaké to je být koučovaný.

Důležité a velmi užitečné je si předem ujasnit TÉMA, které je pro vás aktuální.

Mým cílem je pomoci vám na cestě za splněním vašich snů. K tomu je potřeba maximální otevřenost a upřímnost na obou stranách, jedině tak můžete mít z koučování opravdový užitek. 


2) PSYCHODIAGNOSTIKA

Test osobnosti bývá užitečným vodítkem a ukazatelem dalšího směru.

Diagnostika Worktest je zaměřená na nejrůznější oblasti od osobního nastavení přes motivaci, spokojenost, výkon, energetický potenciál či limitující faktory. Měří se přes 300 nejrůznějších kritérií, výsledné informace jsou velmi přesné a objektivní. 

Podíváme se na vaši osobnost z nadhledu a v kontextu vašeho života. Zaměříme se i na jednotlivé oblasti, jako jsou komunikační schopnosti, sebevědomí, morální stabilita, pracovní a studijní předpoklady, práce pod tlakem, výkonové předpoklady, hospodaření s energií, odolnost vůči stresu a další.

Není vaší povinností tímto testem projít, je to jedna z možností, kterou máte a můžete využít. 


3) PRAVIDELNÉ SCHŮZKY 

Jsou nedílnou součástí naší spolupráce. Díky tomu...

 • posílíte své sebevědomí, získáte větší sebedůvěru a odvahu dělat to, co vám dává smysl. 
 • najdete víc času a energie na to, co je pro vás skutečně důležité. 
 • budete prožívat větší radost ze života a chuť zkoušet nové věci. 
 • lépe poznáte sebe sama, své silné stránky i vnitřní sabotéry a odhodíte svá limitující přesvědčení. 

Pokud si budeme vzájemně vyhovovat, domluvíme se na pravidelných schůzkách zpravidla po dobu 3-6 měsíců. 

Schůzky probíhají obvykle 1x týdně, někdy jednou za dva týdny v závislosti na tématu, akutnosti situace a vašem záměru. Doba trvání jednoho setkání je obvykle 60 min.

Vždy vycházíme z toho, co můžete ovlivnit, změnit či upravit ve vašem životě tak, abyste se v něm cítili lépe. 

...s koučem je cesta k vytyčenému cíli vždy rychlejší. 

Koučink není...

 • terapie - neléčí zranění z minulosti, i když některá z nich můžeme v průběhu koučovacího rozhovoru odhalit a najít cestu k jejich zpracování. Koučink není vhodný pro léčbu psychických nemocí. Je určen pouze pro zdravé lidi jako metoda osobního rozvoje. Neanalyzuje minulost, ale pracuje se současností a budoucím žádaným stavem. Pro řešení  problémů z minulosti, je vhodné obrátit na psychologa či psychoterapeuta.
 • pouhé řešení problémů - mnohem více je o nalézání cesty k sobě a o nastavování vlastních pravidel života.
 • poradenství - od kouče nečekejte rady a doporučení, jak máte žít svůj život, to víte vždy jen vy sami.

Koučink je...

 • ČAS pro mě - chvíle, kterou mohu strávit sám/sama se sebou - utřídit si myšlenky, získat potřebný odstup a nadhled nad svou životní situací
 • bezpečný PROSTOR - důvěrné prostředí je základ každé koučovací konverzace, vždy platí "pravidlo mlčenlivosti", cokoli v průběhu koučování zazní, zůstává mezi koučem a koučovaným
 • PODPORA - nemusíte na to být sami - cesta za splněním vašich snů není vždy jen uhlazená a růžová, často bývá plná překážek, výzev, omezení a dalších strastí, kouč vás provází nástrahami vašeho života tak, abyste postupně objevovali, že jste mnohem silnější, než jste si kdy dokázali představit
 • VÝZVA - limity a omezení bývají často jenom v naší hlavě, kouč vám pomáhá vidět dál, překonávat a posouvat své hranice, samozřejmě s vaším souhlasem a po vzájemné domluvě
 • energetický DOPING - sdílená bolest je poloviční, sdílená radost je dvojnásobná, říká se... v koučování to platí dvojnásob, díky nesoudícímu a nehodnotícímu prostředí si můžete dovolit sdílet cokoli k vám přichází, ze setkání s koučem odcházíte nabití energií a plní chuti do života
 • WELLNESS aktivita a prevence syndromu vyhoření - často jsme zvyklí starat se o naše těla, dopřávat jim stravu, pohyb, odpočinek..., koučink je jedním ze způsobů, jak se starat také o naši mysl a duši a dopřávat jim to, co potřebují pro svou regeneraci a správné fungování

Chci vyzkoušet konzultaci ZDARMA